Organisatie

Maatschappelijke invloeden op de natuur

In de afgelopen decennia is extreem veel veranderd voor dier en mens:

- Allereerst zijn hele woonwijken gebouwd op landbouwgronden;
- Daarnaast is landbouw uiterst efficiënt geworden;
- Heeft de overheid recreatie decennia lang gepromoot;
- Nieuwe woonwijken, ook in de nabije toekomst, zullen invloed hebben op de totale wildstand;
  • Een eerste jachtwet zag het licht in 1954 en de laatste Wet Natuurbescherming is van 2017;
  • Een nieuwe wet van invloed op flora en fauna is de Omgevingswet en staat gepland voor 2022;
  • De bewoners van de nieuwe woonwijken organiseren zich voor behoud van hun vorige dierlijke bewoners;
  • Onbegrip tussen stad en platteland neemt toe.
  • Europese en landelijke wetgevingen continue in beweging;
Hoe hier mee om te gaan?

Het is voor de jager een voorrecht in het veld te zijn en met heel veel plezier te kunnen en mogen jagen; In ruil voor dit voorrecht voeren de jagers de beleidsdoelstellingen van het Rijk en de Provincie uit. Dit is allemaal vastgelegd in een provinciale faunabeheerplannen. Voor het behoud van flora en fauna is beheer noodzakelijk, net zoals velen hun tuin onderhouden. Dus geen beheer is geen optie.

De regelgeving is extreem complex en verweven met emotionele en politieke standpunten voor of tegen de jacht en schadebestrijding. De wildbeheereenheid Laag Holland is een vrijwilligersorganisatie en de administratieve druk is enorm. Elke activiteit aangaande jacht of schadebestrijding moet formeel kunnen worden verantwoord.

Als WBE Laag Holland hebben we daarom inmiddels gekozen voor een professioneel secretariaat. Een secretariaat dat geen directe verbintenis heeft met de jachtpraktijk, maar enkel gericht is op de administratieve geboden. Daarmee wordt het onbezoldigde bestuur ontlast.

Het bestuur van de vereniging WBE Laag Holland wordt gevormd door vijf personen, allen met een grote bestuurlijke ervaring en opgegroeid met het jachtbedrijf. De vereniging WBE Laag Holland is lid van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, die haar belangen behartigd op internationaal, nationaal en provinciaal niveau.

Het WBE bestuur is voornamelijk de schakel tussen beleid van de overheid en de leden van WBE Laag Holland. Daartoe is zij lid van het afdelingsoverleg van wildbeheereenheden binnen de Provincie Noord Holland.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.